Why hire a call center for your sales?

Why hire a call center for your sales?

A considerable amount of small and medium-size businesses look at executing their own sales as a necessary evil. Oftentimes, it is thought that only employees of the company have enough knowledge about products and services to handle sales related activities. However,...
Waarom moet je een callcenter inhuren?

Waarom moet je een callcenter inhuren?

Veel kleine en grote bedrijven zien het uitvoeren van hun sales als een noodzakelijk kwaad. Vaak wordt er gedacht dat alleen medewerkers van een bedrijf genoeg kennis hebben om zich bezig te houden met zaken rondom de verkoop van de producten en services. Toch kost...
Sales outsourcing to a call-center

Sales outsourcing to a call-center

Many businesses choose to outsource their services to a third party company. Strategically speaking this is a clever move: as an organization, you have more time to focus on the core business activities. Moreover, you will be able to chase opportunities when they...
Sales outsourcing to a call-center

Sales uitbesteden aan een callcenter

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om diensten uit te besteden aan third-party bedrijven. Strategisch gezien is dit een slimme keus: Als organisatie krijg je hierdoor meer tijd om je te focussen op core business activiteiten en loop je geen kansen mis. Men ziet het...